Thuốc thử phân tích COD, không chứa Hg 2623415

Tên sản phẩm: Thuốc thử phân tích COD, không chứa Hg

Mã sản phẩm#: ——–

Đặc tính:

Thành phần nguy hại: Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.

LIÊN HỆ