TEST PH SERA-KIỂM TRA NHANH PH TRONG 1 NƯỚC

Test pH Sera chuyên kiểm tra độ pH trong môi trường nước, nhất là môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Bộ test gọn nhẹ, dễ sử dụng và cho kết quả nhanh.

LIÊN HỆ