Test Nitrite Trong Môi Trường Nước – Test NO2 Sera

Mô tả sản phẩm: Test Sera NO2 Đức : Test kit kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrite trong môi trường nước, ao nuôi trồng thủy sản, cá cảnh. Với độ chính xác cao,dễ dàng sử dụng Test NO2 do hãng Sera là lựa chọn số 1 trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

LIÊN HỆ