TEST NH3 SERA – KIỂM TRA NHANH TRONG NƯỚC

Test NH3 Sera là loại test dễ thực hiện, cho kết quả nhanh chóng và chính xác, chuyên dùng cho môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản.

LIÊN HỆ