TEST MG SERA-KIỂM TRA NHANH MAGIE TRONG 1 NƯỚC

Test Mg Sera là test dùng kiểm tra nồng độ Mg trong môi trường ao nuôi. Hiện nay, bộ Test Mg Sera (của Đức) là một bộ test có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, dễ tiến hành và cho kết quả chính xác.

LIÊN HỆ