TEST KH SERA-KIỂM TRA NHANH KIỀM TRONG 1 NƯỚC

Test KH sera hay còn gọi là test kiềm, được hiểu là khả năng thu nhận acid (H+) của nước do sự có mặt của các bazơ trong đó. Test KH Sera dùng để kiểm tra độ kiềm trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thủy sản một cách nhanh chóng và dễ dàng.

LIÊN HỆ