TEST CA SERA-KIỂM TRA NHANH CANXI TRONG 1 NƯỚC

Test Ca Sera chuyên dụng dùng để kiểm tra hàm lượng khoáng chất Calcium trong môi trường nước, đặc biệt là ao nuôi trồng thủy sản.

LIÊN HỆ