Ống phá mẫu phân tích COD 2415825

Tên sản phẩm: Ống phá mẫu phân tích COD

Mã sản phẩm#: ——–

Đặc tính:
Chú ý: Có chứa thành phần thủy ngân. Vấn đề thải bỏ phải tuân theo quy định xử lý chất thải nguy hại của địa phương.
LIÊN HỆ