Ống nghiệm nhựa có nắp, đứng được

10150

10150/SG

10160

10160/SG

LIÊN HỆ