Ống hút Pasteur không chia vạch 0,8ml, 1ml, 1,5ml, 4ml, 5ml

LIÊN HỆ