Môi trường thạch BCG Dextrose Agar

Môi trường thạch BCG Dextrose Agar

Code 224710

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD – Mỹ

LIÊN HỆ