Môi trường thạch BG Sulfa Agar

Môi trường thạch BG Sulfa Agar
Code 271710
Đóng gói 500g
Hãng sản xuất: BD – Mỹ
LIÊN HỆ