HÓA CHẤT MERCK – 1 GIẢI PHÁP HOÀN HẢO VỀ HÓA CHẤT PHÂN TÍCH

Hóa chất thí nghiệm Merck là hãng sản xuất có kinh nghiệm lâu năm, luôn cung cấp hóa chất có chất lượng đảm bảo chuyên dùng cho phân tích và kiểm nghiệm. Hóa chất Merck cung cấp giải pháp cho phòng thí nghiệm bao gồm: hóa chất merck môi trường vi sinh, Merck Millipore phân tử, Merck nuôi cấy mô, vật liệu khoa học, chăm sóc sức khỏe, chất chuẩn, dung môi phụ kiện sắc ký Merck

LIÊN HỆ