Đĩa nuôi cấy mô không được xử lý, vô trùng

LIÊN HỆ