CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Các hình thức thanh toán hiện được Hải Đăng áp dụng:

  • Thanh toán tiền mặt
  • Thanh toán chuyển khoản
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Hải Đăng
  • Trung Sơn sẽ gửi thông tin thanh toán cho khách hàng
  • Thông tin ngân hàng
  • Bộ phận thu tiền hàng

Lưu ý:

  • Vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin, hàng hóa trước khi thanh toán
  • Với thanh toán qua tài khoản ngân hàng: vui lòng kiểm tra nội dung và thông tin ngân hàng trước khi tiến hành giao dịch
  • Hải Đăng sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng:

+ Thanh toán qua các đơn vị mà không thuộc quản lý của Hải Đăng

+ Chuyển khoản nhầm thông tin ngân hàng

+ Các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng

+ Sau khi thanh toán thành công, Hải Đăng sẽ gửi thông báo hoặc gửi các chứng từ liên quan về việc xác nhận thanh toán của khách hàng.